CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Wednesday, 21 December 2011

Sila Klik Pautan di Bawah

Contoh-contoh surat kiriman tidak rasmi

Sila Klik Pautan di Bawah

Contoh-contoh surat kiriman rasmi

Wednesday, 14 December 2011

Format Karangan Surat Kiriman Tidak Rasmi

CONTOH SOALAN

Seorang sahabat pena anda telah mendapat tahu tentang usaha-usaha gigih Malaysia dalam mengatasi masalah perkauman. Beliau ingin mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah tersebut. Jawab surat sahabat anda itu selengkapnya.


ALAMAT PENGIRIM & TARIKH

110, Taman Kencana,
Jalan Matahari Terang,
O5300 Alor Setar,
Kedah Darul Aman.

24 April 2009


                                                                                              
PEMBUKA KATA
Menemui sahabatku yang diingati, Mohd Ariff semoga berada dalam keadaan sihat selalu hendaknya.


Saudara Mohd Ariff,  >>>>>> KATA GANTI DIRI PENERIMA


       Saya berasa gembira menerima surat daripada saudara dan telah pun memahami isi kandungannya. Seperti yang saudari maklum, kerajaan Malaysia berusaha dengan gigih untuk mengatasi masalah perkauman, namun sebenarnya memupuk perpaduan secara total amatlah rumit. Hal ini demikian kerana Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk dan mereka pula sudah lama diajar hidup berpuak-puak sejak zaman imperialisme dahulu. Tambahan pula, amalan hidup, kepercayaan, adat, dan cara hidup yang berbeza menyebabkan terhalangnya kegiatan hidup bersama.


Saudara Mohd Ariff,


       Selepas merdeka, kerajaan menyedari bahawa wujudnya perpecahan kerana terdapat kegiatan ekonomi mengikut kaum dan sektor. Umpamanya, kaum Cina dengan aktiviti perniagaan, hidup mewah serta tinggal di bandar. Orang Melayu pula terlibat dalam bidang pertanian, miskin, dan tinggal di luar bandar. Manakala, kaum India bekerja sebagai penoreh getah dan tinggal di estet-estet. Jurang perbezaan ekonomi ini menjadi punca masalah perkauman. Ekonomi negara yang hanya dikuasai oleh sesuatu kaum akan menimbulkan perasaan curiga dan iri hati di kalangan kaum-kaum yang lain.


       Keadaan yang sedemikian menyebabkan kerajaan telah memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang bermatlamat menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Selepas tamat tempoh DEB tahun 1990, langkah-langkah tersebut memerlukan susulan, lalu kerajaan mewujudkan pula Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang antara lainnya bertujuan untuk menyusun ekonomi secara lebih sistematik.


Saudara Mohd Ariff,


      Melalui langkah-langkah sosial pula, kerajaan berusaha mewujudkan kegiatan sosial secara bersama seperti sukan, permainan, pertubuhan belia, rukun tetangga, dan terkini melalui program Rakan Muda. Kerajaan juga menekankan pentingnya semangat kejiranan, bergotong-royong dan lain-lain aktiviti kemasyarakatan. Pada musim-musim perayaan pula, kita digalakkan kunjung-mengunjungi antara satu sama lain. Pendekatan sosial ini diharap dapat mewujudkan sikap saling memahami, menghormati, dan toleransi antara sesama kaum.


       Langkah seterusnya yang dilakukan oleh kerajaan adalah melalui sistem pendidikan. Melalui Sistem Pendidikan Kebangsaan terutamanya, telah dirancang satu sistem yang seragam dan menyeluruh berteraskan cita-cita kebangsaan. Ini termasuklah menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, diikuti sukatan pelajaran dan corak peperiksaan yang sama. Dengan ini, akan lahirlah masyarakat yang sama dan seragam dan seterusnya tersemailah semangat perpaduan di kalangan penduduk.


        Untuk pengetahuan saudari, sistem politik negara ini berasaskan konsep Demokrasi Berpalimen. Ini bererti kita bebas bercakap, mengeluarkan pendapat, dan bebas berpolitik. Namun kebebasan ini hendaklah tidak sampai menimbulkan isu-isu sensitif yang boleh menyentuh isu perkauman. Tambahan pula perkara-perkara yang sensitif yang akan menyemarakkan lagi semangat perkauman. Oleh yang demikian, kerajaan boleh mengenakan tindakan terhadap mereka yang terlibat mengikut Akta Hasutan dan Akta Keselamatan Dalam Negeri OSA dan (ISA).


Saudara Mohd Ariff,


     Sebenarnya, usaha-usaha mengatasi masalah perkauman adalah amatlah sukar. Walau bagaimanapun, melalui usaha yang bersungguh-sungguh, cita-cita tersebut pasti akan tercapai. Di samping itu, rakyat yang bernaung di bawah langit Malaysia hendaklah sanggup berkorban, saling memahami, dan turut bekerjasama bagi menjayakan cita-cita perpaduan negara.

Sekian sahaja coretan saya untuk kali ini. Jika umur panjang, kita jumpa lagi. >>>PENUTUP

PENGAKUAN & TANDATANGAN PENGIRIM
Yang Ikhlas,

............................................... 
(MOHD THORIQ B OTHMAN)BAGI MENDAPATKAN NOTA TAMBAHAN DAN LATIHAN BERKENAAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI, PELAJAR BOLEH MENEKAN PADA LINK TERSEBUT :

Karangan Bahagian B

KARANGAN JENIS TIDAK BERFORMAT

 • Perbincangan 
 • Ulasan
 • Peribahasa
 • Pendapat

KARANGAN JENIS BERFORMAT

 • Laporan
 • Rencana
 • Wawancara
 • Surat rasmi / Surat Tidak Rasmi
 • Cerpen / Drama
 • Perbahasan
 • Ulasan Karya Sastera
 • Skrip Drama
 • Ceramah, Ucapan, Syarahan, Pidato

Latihan Karangan Bahagian A

Sila klik pautan di bawah untuk menjawab  latihan karangan bahagian A SPM

Panduan Menjawab Bahasa Melayu SPM Kertas 1

Berdasarkan penulisan karangan kertas 1 bahasa Melayu SPM, karangan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Pelajar diwajibkan menjawab kedua-dua soalan tersebut. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut, sila tekan pautan dibawah ini.


PANDUAN MENJAWAB BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1

Pengenalan

Dalam komunikasi penulisan, karangan berupa ‘rangkaian perkataan atau ayat’. Kemahiran mengarang melibatkan kemahiran kognitif dan linguistik, termasuk aspek mekanis, proses dan pembaca. Penulisan karangan dianggap aktiviti komunikatif antara penulis dengan pembaca. Dalam situasi pembelajaran di sekolah, semasa menulis, pelajar melakukan proses kognitif seperti berfikir, memberi pandangan dan menilai. Karangan merupakan wahana penting bagi pernyataan diri, untuk pernyataan bahasa dan untuk menemukan makna. Berdasarkan perkembangan media elektronik dalam komunikasi massa, karangan bukan semakin ketinggalan, sebaliknya makin maju. Hal ini demikian kerana mengarang tetap menjadi bahagian penting dalam kurikulum sekolah dan bahagian yang utama dalam pendidikan dan pengajaran bahasa Melayu.

            Selain itu, jika dilihat dari sudut fungsi, nilai utama karangan meliputi tujuan pernyataan dan penyedaran diri. Maksudnya, fungsi karangan dalam kurikulum bahasa berupaya mewujudkan dua kelebihan, iaitu untuk menolong pelajar mengenal hakikat bahasa tulisan, lantas mengerti maksud teks. Seterusnya, untuk menolong pelajar berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas menerusi bahasa tulisan. Melalui pengajaran karangan, diharapkan guru bahasa mampu membantu pelajar meneroka dunia mereka supaya hidup lebih bererti.

            Kesimpulannya, melalui laman blog ini diharapkan semua pihak sama ada guru bahasa atau pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan baharu dan berkongsi ilmu agar kejayaan dapat dikecapi.